บสย. สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ร่วมงาน “SME D Digital สร้างตัวตน สร้างธุรกิจติด Online และสู่แหล่งทุน”


บสย. สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ร่วมงาน “SME D Digital สร้างตัวตน สร้างธุรกิจติด Online และสู่แหล่งทุน” บสย. สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ร่วมงาน “SME D Digital สร้างตัวตน สร้างธุรกิจติด Online และสู่แหล่งทุน”
นายมโนฑ ศรีพรมทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายกิจการสาขา 2 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมทีมงานสำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ร่วมออกบูธแนะนำโครงการค้ำประกันสินเชื่อของ บสย. ในงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “SME D Digital สร้างตัวตน สร้างธุรกิจติด Online และสู่แหล่งทุน” จัดโดย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมปั้นหยา จ.อุดรธานี วันที่ 8 สิงหาคม 2562
  • บสย. SMEs Club
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD