บสย. สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 กระตุ้นยอดค้ำประกันสินเชื่อ จ.นครราชสีมา


บสย. สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 กระตุ้นยอดค้ำประกันสินเชื่อ จ.นครราชสีมา บสย. สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 กระตุ้นยอดค้ำประกันสินเชื่อ จ.นครราชสีมา

นางปิยะธิดา ตั้งวิไลเสถียร  ผู้จัดการอาวุโส สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ฝ่ายกิจการสาขา 2 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมทีมงาน ประชุมร่วมกับธนาคารไทย จำกัด (มหาชน) พาณิชย์ ทีม SSME นครราชสีมา เพื่อชี้แจงและทบทวนรายละเอียดโครงการค้ำประกันสินเชื่อและขั้นตอนการใช้บริการของ บสย. ในโครงการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs ทวีทรัพย์ (PGS7) เพื่อกระตุ้นยอดการค้ำประกัน และสร้างความเข้าใจในการใช้บริการ บสย. ณ ห้องประชุม ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562

  • บสย. SMEs Club
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD