บสย. สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ร่วมพิธีเปิดโครงการ “โคราชฟู้ดวัลเล่ย์ & หัตถศิลป์ถิ่นอีสาน 2019” จ.นครราชสีมา


บสย. สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ร่วมพิธีเปิดโครงการ “โคราชฟู้ดวัลเล่ย์ & หัตถศิลป์ถิ่นอีสาน 2019” จ.นครราชสีมา บสย. สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ร่วมพิธีเปิดโครงการ “โคราชฟู้ดวัลเล่ย์ & หัตถศิลป์ถิ่นอีสาน 2019” จ.นครราชสีมา
นางปิยะธิดา ตั้งวิไลเสถียร ผู้จัดการอาวุโส สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมทีมงาน ร่วมพิธีเปิดโครงการ “โคราชฟู้ดวัลเล่ย์ & หัตถศิลป์ถิ่นอีสาน 2019” เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาประเภทเกษตร อาหารแปรรูป และของใช้ของตกแต่งของที่ระลึก จากพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้เป็นที่รู้จักและส่งเสริมช่องทางการตลาดเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ผลิต จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  ณ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562
  • บสย. SMEs Club
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD