บสย. สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ร่วมบรรยายและออกบูธ “ขับเคลื่อน SMEs ไทย กู้ง่าย โตไว ใช้บัญชีเดียว”


บสย. สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ร่วมบรรยายและออกบูธ “ขับเคลื่อน SMEs ไทย กู้ง่าย โตไว ใช้บัญชีเดียว” บสย. สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ร่วมบรรยายและออกบูธ “ขับเคลื่อน SMEs ไทย กู้ง่าย โตไว ใช้บัญชีเดียว”
นางปิยะธิดา ตั้งวิไลเสถียร ผู้จัดการอาวุโส สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ฝ่ายกิจการสาขา 2 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมทีมงาน ร่วมบรรยายและออกบูธให้คำปรึกษา ประชาสัมพันธ์โครงการค้ำประกันสินเชื่อของ บสย. แก่ผู้ประกอบการ SMEs ในงาน “ขับเคลื่อน SMEs ไทย กู้ง่าย โตไว ใช้บัญชีเดียว” จัดโดย กรมสรรพากร ร่วมกับ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมเพชรเกษม แกรนด์ จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562
  • บสย. SMEs Club
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD