บสย. สำนักงานเขตภาคเหนือตอนล่าง กระตุ้นยอดค้ำประกัน


บสย. สำนักงานเขตภาคเหนือตอนล่าง กระตุ้นยอดค้ำประกัน บสย. สำนักงานเขตภาคเหนือตอนล่าง กระตุ้นยอดค้ำประกัน
นายเอกพร นิโรจน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ภาคเหนือ ฝ่ายกิจการสาขา 2 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)  พร้อมด้วยนายชูศักดิ์ นันทสุวรรณ ผู้จัดการอาวุโส สำนักงานเขตภาคเหนือตอนล่าง และทีมงาน ลงพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรและอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก พบสถาบันการเงินรวม 12 แห่ง ทั้งนี้ได้รับฟังข้อเสนอแนะ แนวทาง และนโยบายการปล่อยสินเชื่อในพื้นที่  เพื่อให้มีความเข้าใจในการทำงานไปในทิศทางเดียวกันและเป็นการกระตุ้นยอดการค้ำประกันไตรมาส 3 เมื่อวันที่ 7 และ วันที่ 9 สิงหาคม 2562
  • บสย. SMEs Club
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD