บสย. สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เสริมแกร่ง SMEs รอบรู้การเงิน ปี 2562”


บสย. สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เสริมแกร่ง SMEs รอบรู้การเงิน ปี 2562” บสย. สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เสริมแกร่ง SMEs รอบรู้การเงิน ปี 2562”
นายรุ่งชัย เศรษฐบดี ผู้จัดการอาวุโส สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ฝ่ายกิจการสาขา 2 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นวิทยากรแนะนำโครงการค้ำประกันสินเชื่อ โดยมีทีมงานร่วมออกบูทในงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เสริมแกร่ง SMEs รอบรู้การเงิน ปี 2562” จัดโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ในวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จ.อุบลราชธานี
  • บสย. SMEs Club
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD