บสย. สำนักงานเขตภาคใต้ตอนล่าง หนุนกลุ่ม Food Truck เข้าถึงแหล่งเงินทุน


บสย. สำนักงานเขตภาคใต้ตอนล่าง หนุนกลุ่ม Food Truck เข้าถึงแหล่งเงินทุน บสย. สำนักงานเขตภาคใต้ตอนล่าง หนุนกลุ่ม Food Truck เข้าถึงแหล่งเงินทุน
นายประเสริฐ กองวัฒนานุกูล รักษาการผู้จัดการเขต สำนักงานเขตภาคใต้ตอนล่าง ฝ่ายกิจการสาขา 2  บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมทีมงาน ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์โครงการค้ำประกันสินเชื่อและให้คำปรึกษาด้านการเงินแก่ผู้ประกอบการ SMEs ในงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างความตระหนักโอกาสทางธุรกิจและการพัฒนาองค์ความรู้ในอุตสาหกรรมฟู๊ดทรัค Why! FoodTruck@หาดใหญ่” จัดโดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ณ โรงแรมต้นอ้อย แกรนด์ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม  2562
  • บสย. SMEs Club
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD