ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกิจการสาขา 2 ตรวจเยี่ยมสำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน


ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกิจการสาขา 2 ตรวจเยี่ยมสำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกิจการสาขา 2 ตรวจเยี่ยมสำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
นายประจบ ประทีปสว่างวงศ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกิจการสาขา 2 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เพื่อประชุมรับทราบผลการดำเนินงานครึ่งปีและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน โดยมีนายมโนฑ ศรีพรมทอง  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายกิจการสาขา 2   และทีมงานสำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ให้การต้อนรับ ณ บสย. สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จ.อุดรธานี วันที่ 16 สิงหาคม 2562
  • บสย. SMEs Club
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD