บสย. สำนักงานเขตนครหลวง เข้าบรรยาย Focus group กับผู้ประกอบการกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์


บสย. สำนักงานเขตนครหลวง เข้าบรรยาย Focus group กับผู้ประกอบการกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บสย. สำนักงานเขตนครหลวง เข้าบรรยาย Focus group กับผู้ประกอบการกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
นายมนตรี ตั้งประดิษฐ์ รักษาการผู้จัดการเขต สำนักงานเขตนครหลวง ทีม 1 และ น.ส.จันทร์จิรา พรมจีบ ผู้จัดการงานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานเขตนครหลวงทีม 2  ฝ่ายกิจการสาขา 1 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เข้าบรรยาย Focus group ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และมีความต้องการขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน ทั้งนี้ บสย.ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และการค้ำประกันสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการในกลุ่มดังกล่าว รวมถึงแนะนำการเตรียมตัวเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุน กิจกรรมจัดขึ้นโดย บจก.เรียลเอสเต็ท ดีเวลล็อปเม็นท์ คอนซัลติ้ง ณ ห้อง Red - C School ชั้น 3 ศูนย์การค้า แฮปปี้ อเวนิว ดอนเมือง เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 
  • บสย. SMEs Club
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD