บสย. สำนักงานเขตภาคเหนือตอนล่าง ร่วมแสดงความยินดีกับ ผอ.ออมสิน ภาค7 ท่านใหม่


บสย. สำนักงานเขตภาคเหนือตอนล่าง ร่วมแสดงความยินดีกับ ผอ.ออมสิน ภาค7 ท่านใหม่ บสย. สำนักงานเขตภาคเหนือตอนล่าง ร่วมแสดงความยินดีกับ ผอ.ออมสิน ภาค7 ท่านใหม่
นางสาวจิราภรณ์ ศรศรี ผู้จัดการงานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานเขตภาคเหนือตอนล่าง ฝ่ายกิจการสาขา 2 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมด้วยนางสาววิชกานต์ จิตรสุวรรณ เข้าพบคุณฉลองชัย อนุกูลเวช ผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน ภาค 7 เพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ พร้อมทั้งหารือนโยบายการปล่อยสินเชื่อรายย่อย และสินเชื่อ SMEs เพื่อกระตุ้นให้ธนาคารใช้บริการการค้ำประกันจาก บสย. ในโครงการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs ทวีค่า (Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 8) ณ ธนาคารออมสิน ภาค 7 จ.อุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562
 
  • บสย. SMEs Club
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD