บสย. สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน กระตุ้นยอดค้ำประกันสินเชื่อ


บสย. สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน กระตุ้นยอดค้ำประกันสินเชื่อ บสย. สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน กระตุ้นยอดค้ำประกันสินเชื่อ
นายมโนฑ ศรีพรมทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายกิจการสาขา2 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และ นายณภัทร สังมีแสง ผู้จัดการส่วนส่งเสริมธุรกิจ เข้าพบนายรังสรรค์  อยู่สุข ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารสำนักงานภาค สำนักงานภาคอุดรธานี และผู้บริหารสำนักงานเขต สำนักงานเขตอุดรธานี ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยนางสาวสุธีรา มโนกสานติ์ ผู้จัดการสำนักงานธุรกิจ (ฺBCM-L) และเข้าพบ นางสาวธนิดา พุ่มชุมพล ผู้จัดการสำนักงานธุรกิจ (BCM-M) เพื่อหารือความร่วมมือระหว่างกันและกระตุ้นยอดการค้ำประกัน ณ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จ.อุดรธานี เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้