บสย. สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน กระตุ้นยอดค้ำประกันสินเชื่อ


บสย. สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน กระตุ้นยอดค้ำประกันสินเชื่อ บสย. สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน กระตุ้นยอดค้ำประกันสินเชื่อ
นายมโนฑ ศรีพรมทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายกิจการสาขา2 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และ นายณภัทร สังมีแสง ผู้จัดการส่วนส่งเสริมธุรกิจ เข้าพบนายรังสรรค์  อยู่สุข ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารสำนักงานภาค สำนักงานภาคอุดรธานี และผู้บริหารสำนักงานเขต สำนักงานเขตอุดรธานี ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยนางสาวสุธีรา มโนกสานติ์ ผู้จัดการสำนักงานธุรกิจ (ฺBCM-L) และเข้าพบ นางสาวธนิดา พุ่มชุมพล ผู้จัดการสำนักงานธุรกิจ (BCM-M) เพื่อหารือความร่วมมือระหว่างกันและกระตุ้นยอดการค้ำประกัน ณ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จ.อุดรธานี เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562
  • บสย. SMEs Club
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD