บสย. สำนักงานเขตภาคเหนือตอนบน ออกบูธงานสัมมนา “กลยุทธ์สร้างธุรกิจยุคใหม่ ให้โตไวอย่างก้าวกระโดด”


บสย. สำนักงานเขตภาคเหนือตอนบน ออกบูธงานสัมมนา “กลยุทธ์สร้างธุรกิจยุคใหม่ ให้โตไวอย่างก้าวกระโดด” บสย. สำนักงานเขตภาคเหนือตอนบน ออกบูธงานสัมมนา “กลยุทธ์สร้างธุรกิจยุคใหม่ ให้โตไวอย่างก้าวกระโดด”
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ทีมงานสำนักงานเขตภาคเหนือตอนบน และส่วนส่งเสริมธุรกิจภาคเหนือ ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์โครงการค้ำประกันสินเชื่อ บสย. เพื่อกระตุ้นยอดการค้ำประกันสินเชื่อ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาการเข้าถึงแหล่งเงินทุนแก่ผู้ประกอบการ SMEs ในงานสัมมนา “กลยุทธ์สร้างธุรกิจยุคใหม่ ให้โตไวอย่างก้าวกระโดด” จัดโดยธนาคารออมสิน ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติแกรนด์วิว 3 (CGV 3) โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 19-20 ตุลาคม 2562
 

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้