บสย. สำนักงานเขตภาคเหนือตอนบน ออกบูธงานสัมมนา “กลยุทธ์สร้างธุรกิจยุคใหม่ ให้โตไวอย่างก้าวกระโดด”


บสย. สำนักงานเขตภาคเหนือตอนบน ออกบูธงานสัมมนา “กลยุทธ์สร้างธุรกิจยุคใหม่ ให้โตไวอย่างก้าวกระโดด” บสย. สำนักงานเขตภาคเหนือตอนบน ออกบูธงานสัมมนา “กลยุทธ์สร้างธุรกิจยุคใหม่ ให้โตไวอย่างก้าวกระโดด”
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ทีมงานสำนักงานเขตภาคเหนือตอนบน และส่วนส่งเสริมธุรกิจภาคเหนือ ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์โครงการค้ำประกันสินเชื่อ บสย. เพื่อกระตุ้นยอดการค้ำประกันสินเชื่อ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาการเข้าถึงแหล่งเงินทุนแก่ผู้ประกอบการ SMEs ในงานสัมมนา “กลยุทธ์สร้างธุรกิจยุคใหม่ ให้โตไวอย่างก้าวกระโดด” จัดโดยธนาคารออมสิน ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติแกรนด์วิว 3 (CGV 3) โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 19-20 ตุลาคม 2562
 
  • บสย. SMEs Club
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD