บสย. สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 กระตุ้นยอดค้ำประกัน จังหวัดร้อยเอ็ด


บสย. สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 กระตุ้นยอดค้ำประกัน จังหวัดร้อยเอ็ด บสย. สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 กระตุ้นยอดค้ำประกัน จังหวัดร้อยเอ็ด
นายรุ่งชัย เศรษฐบดี ผู้จัดการอาวุโส สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ฝ่ายกิจการสาขา2 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมด้วยทีมงาน ลงพื้นที่กระตุ้นยอดค้ำในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ในการประชุม ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หลักสูตร “กรุงไทย SME เคียงข้างธุรกิจคุณ” และร่วมบรรยายในการประชุม ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จ.ร้อยเอ็ด และเข้าพบธนาคารออมสิน สำนักงานเขตร้อยเอ็ด ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนเทวภิบาล จำนวน 2 ทีมฯ ธนาคารกสิกรไทย สาขาร้อยเอ็ด จำนวน 3 ทีมฯ  เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562
  • บสย. SMEs Club
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD