บสย. สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 กระตุ้นยอดค้ำประกัน จังหวัดร้อยเอ็ด


บสย. สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 กระตุ้นยอดค้ำประกัน จังหวัดร้อยเอ็ด บสย. สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 กระตุ้นยอดค้ำประกัน จังหวัดร้อยเอ็ด
นายรุ่งชัย เศรษฐบดี ผู้จัดการอาวุโส สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ฝ่ายกิจการสาขา2 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมด้วยทีมงาน ลงพื้นที่กระตุ้นยอดค้ำในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ในการประชุม ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หลักสูตร “กรุงไทย SME เคียงข้างธุรกิจคุณ” และร่วมบรรยายในการประชุม ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จ.ร้อยเอ็ด และเข้าพบธนาคารออมสิน สำนักงานเขตร้อยเอ็ด ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนเทวภิบาล จำนวน 2 ทีมฯ ธนาคารกสิกรไทย สาขาร้อยเอ็ด จำนวน 3 ทีมฯ  เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้