บสย. สำนักงานเขตภาคตะวันออก กระตุ้นยอดค้ำประกันสินเชื่อ


บสย. สำนักงานเขตภาคตะวันออก กระตุ้นยอดค้ำประกันสินเชื่อ บสย. สำนักงานเขตภาคตะวันออก กระตุ้นยอดค้ำประกันสินเชื่อ
นายกฤต สมมาศเดชสกุล ผู้จัดการอาวุโส สำนักงานเขตภาคตะวันออก ฝ่ายกิจการสาขา 1 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม(บสย.) พร้อมทีมงาน เข้ากระตุ้นยอดค้ำประกันกับสถาบันการเงินในพื้นที่ จ.จันทบุรี , ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว ประกอบด้วยธนาคารออมสิน ศูนย์ธุรกิจSME ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และธนาคารการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เพื่อให้เข้าใจในหลักเกณฑ์การค้ำประกันโครงการค้ำประกันสินเชื่อSMEs ทวีค่า (PGS-8) เป็นการกระตุ้นให้มีการใช้บริการค้ำประกัน บสย. เพิ่มขึ้นและรับทราบนโยบายการใช้ บสย. (PGS-8) ของแต่ละสถาบันการเงิน ระหว่างวันที่ 2 - 18 ตุลาคม 2562
  • บสย. SMEs Club
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD