บสย. สำนักงานเขตภาคเหนือตอนล่าง กระตุ้นยอดค้ำ จ.เพชรบูรณ์


บสย. สำนักงานเขตภาคเหนือตอนล่าง กระตุ้นยอดค้ำ จ.เพชรบูรณ์ บสย. สำนักงานเขตภาคเหนือตอนล่าง กระตุ้นยอดค้ำ จ.เพชรบูรณ์
นายชูศักดิ์  นันทสุวรรณ ผู้จัดการอาวุโส สำนักงานเขตภาคเหนือตอนล่าง ฝ่ายกิจการสาขา 2 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมทีมงาน เข้าชี้แจงเงื่อนไขและหลักเกณฑ์การค้ำประกันสินเชื่อโครงการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs ทวีค่า (PGS8) ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานเขตพิจิตร (ดูแลพื้นที่ จ.พิจิตรและจ.เพชรบูรณ์),ธนาคารไทยพานิชย์ จำกัด (มหาชน), ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)และธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์การค้ำประกันสินเชื่อของ บสย. กระตุ้นให้เกิดการใช้บริการที่เพิ่มมากขึ้นในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2562 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562
  • บสย. SMEs Club
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD