บสย. สำนักงานเขตภาคใต้ตอนบน กระตุ้นยอดค้ำประกันสินเชื่อ


บสย. สำนักงานเขตภาคใต้ตอนบน กระตุ้นยอดค้ำประกันสินเชื่อ บสย. สำนักงานเขตภาคใต้ตอนบน กระตุ้นยอดค้ำประกันสินเชื่อ
นายสุทธิเดช ช่วยคล้าย รักษาการผู้จัดการเขต สำนักงานเขตภาคใต้ตอนบน ฝ่ายกิจการสาขา 2 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมทีมงาน บรรยายชี้แจงหลักเกณฑ์การค้ำประกันสินเชื่อ และขั้นตอนการใช้บริการ บสย. โครงการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs ทวีค่า (PGS8) แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สินเชื่อธนาคาร ให้กับ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน), ธนาคารออมสิน, ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) , ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์การค้ำประกันสินเชื่อของ บสย. และกระตุ้นให้เกิดการใช้บริการที่เพิ่มมากขึ้น ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี, จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดกระบี่ ระหว่างวันที่ 2-18 ตุลาคม 2562
  • บสย. SMEs Club
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD