บสย. สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 กระตุ้นยอดค้ำฯ โครงการค้ำประกันสินเชื่อ PGS8


บสย. สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2  กระตุ้นยอดค้ำฯ โครงการค้ำประกันสินเชื่อ PGS8 บสย. สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2  กระตุ้นยอดค้ำฯ โครงการค้ำประกันสินเชื่อ PGS8

นางปิยะธิดา ตั้งวิไลเสถียร ผู้จัดการอาวุโส สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ฝ่ายกิจการสาขา 2 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมทีมงาน บรรยายชี้แจงหลักเกณฑ์การค้ำประกันสินเชื่อ และขั้นตอนการใช้บริการ บสย. โครงการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs ทวีค่า (PGS8) แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สินเชื่อธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (สำนักงานเขตและสำนักงานธุรกิจ), ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์การค้ำประกันสินเชื่อของ บสย. และกระตุ้นให้เกิดการใช้บริการที่เพิ่มมากขึ้นในช่วง ไตรมาสสุดท้ายของปี 2562 ระหว่างวันที่ 21-28 ตุลาคม 2562

  • บสย. SMEs Club
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD