บสย. สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 กระตุ้นยอดค้ำฯ โครงการค้ำประกันสินเชื่อ PGS8


บสย. สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2  กระตุ้นยอดค้ำฯ โครงการค้ำประกันสินเชื่อ PGS8 บสย. สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2  กระตุ้นยอดค้ำฯ โครงการค้ำประกันสินเชื่อ PGS8

นางปิยะธิดา ตั้งวิไลเสถียร ผู้จัดการอาวุโส สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ฝ่ายกิจการสาขา 2 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมทีมงาน บรรยายชี้แจงหลักเกณฑ์การค้ำประกันสินเชื่อ และขั้นตอนการใช้บริการ บสย. โครงการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs ทวีค่า (PGS8) แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สินเชื่อธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (สำนักงานเขตและสำนักงานธุรกิจ), ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์การค้ำประกันสินเชื่อของ บสย. และกระตุ้นให้เกิดการใช้บริการที่เพิ่มมากขึ้นในช่วง ไตรมาสสุดท้ายของปี 2562 ระหว่างวันที่ 21-28 ตุลาคม 2562

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้