บสย. ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562


บสย. ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562 บสย. ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นผู้อัญเชิญไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดนาคกลางวรวิหาร โดยมี ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป เป็นประธานในพิธีถวายองค์ผ้าพระกฐินพระราชทาน ในโอกาสนี้ นายบรรยง วิเศษมงคลชัย ประธานกรรมการ คณะกรรมการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน บสย. ผู้บริหารหน่วยงานพันธมิตร และประชาชน เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

ทั้งนี้ มียอดเงินร่วมบุญในพิธีถวายผ้าพระกฐินเป็นจำนวนเงินรวม 1,246,698.48 บาท นอกจากนี้ บสย. ยังได้มอบเงินบำรุงโรงเรียนในอุปถัมภ์ของวัดนาคกลางวรวิหาร ได้แก่ โรงเรียนวัดนาคกลาง จำนวน 20,000 บาท และโรงเรียนทวีธาภิเศก จำนวน 20,000 บาท เพื่อเติมโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชน ณ วัดนาคกลางวรวิหาร แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้