บสย. สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 กระตุ้นยอดค้ำประกัน


บสย. สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 กระตุ้นยอดค้ำประกัน บสย. สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 กระตุ้นยอดค้ำประกัน
นายรุ่งชัย เศรษฐบดี ผู้จัดการอาวุโส สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ฝ่ายกิจการสาขา2 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมทีมงาน เข้าพบสถาบันการเงินในเขตจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการค้ำประกัน PGS8 และกระตุ้นยอดค้ำประกัน ประกอบด้วย ธนาคารออมสิน ศูนย์สินเชื่อธุรกิจลูกค้า SMEs 12 อำนาจเจริญ ธนาคารออมสิน สาขาอำนาจเจริญ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์ธุรกิจอำนาจเจริญ และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 25 ต.ค.62
 
  • บสย. SMEs Club
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD