บสย. สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน กระตุ้นยอดค้ำประกัน


บสย. สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน กระตุ้นยอดค้ำประกัน บสย. สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน กระตุ้นยอดค้ำประกัน
นายมโนฑ ศรีพรมทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายกิจการสาขา2 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และนางสาวกัณณ์พัชร ไกรศรีวรรธนะ ผู้ช่วยผู้จัดการ งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พร้อมทีมงาน เข้าพบคุณสุภัทราภรณ์ สุริยะ ผู้จัดการสำนักงานธุรกิจ (BCM-L) สำนักงานธุรกิจมุกดาหาร พร้อมชี้แจงโครงการ PGS8 ให้แก่เจ้าหน้าที่สินเชื่อ (BCM-L) และ (BCM-M) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และเข้าพบ คุณอภิรักษ์ ภักดีสุวรรณ ผู้อำนวยการเขตมุกดาหาร ธนาคารออมสิน เพื่อหารือความร่วมมือระหว่างกันและกระตุ้นยอดการค้ำประกัน ณ ธนาคารออมสิน จ.มุกดาหาร เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562
  • บสย. SMEs Club
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD