บสย. สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน กระตุ้นยอดค้ำประกัน


บสย. สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน กระตุ้นยอดค้ำประกัน บสย. สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน กระตุ้นยอดค้ำประกัน
นายมโนฑ ศรีพรมทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายกิจการสาขา2 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และนางสาวกัณณ์พัชร ไกรศรีวรรธนะ ผู้ช่วยผู้จัดการ งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พร้อมทีมงาน เข้าพบคุณสุภัทราภรณ์ สุริยะ ผู้จัดการสำนักงานธุรกิจ (BCM-L) สำนักงานธุรกิจมุกดาหาร พร้อมชี้แจงโครงการ PGS8 ให้แก่เจ้าหน้าที่สินเชื่อ (BCM-L) และ (BCM-M) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และเข้าพบ คุณอภิรักษ์ ภักดีสุวรรณ ผู้อำนวยการเขตมุกดาหาร ธนาคารออมสิน เพื่อหารือความร่วมมือระหว่างกันและกระตุ้นยอดการค้ำประกัน ณ ธนาคารออมสิน จ.มุกดาหาร เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้