บสย. สำนักงานเขตภาคเหนือตอนบน กระตุ้นยอดค้ำประกันสินเชื่อ


บสย. สำนักงานเขตภาคเหนือตอนบน กระตุ้นยอดค้ำประกันสินเชื่อ บสย. สำนักงานเขตภาคเหนือตอนบน กระตุ้นยอดค้ำประกันสินเชื่อ
นายดำริ  ขวัญสุวรรณ ผู้จัดการอาวุโส สำนักงานเขตภาคเหนือตอนบน ฝ่ายกิจการสาขา 2 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมด้วยทีมงาน เข้าพบคุณเวชยันต์  กวีนัฏธยานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มธุรกิจขนาดกลางภาคเหนือ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อหารือนโยบายการปล่อยสินเชื่อ SMEs ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของธนาคาร พร้อมทั้งกระตุ้นให้ธนาคารใช้บริการการค้ำประกันจากบสย. ในโครงการ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 8 (SMEs ทวีค่า ณ ธนาคารกรุงไทย สาขาข่วงสิงห์ จ.เชียงใหม่ ) เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562
  • บสย. SMEs Club
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD