บสย. สำนักงานเขตภาคเหนือตอนบน กระตุ้นยอดค้ำประกันสินเชื่อ


บสย. สำนักงานเขตภาคเหนือตอนบน กระตุ้นยอดค้ำประกันสินเชื่อ บสย. สำนักงานเขตภาคเหนือตอนบน กระตุ้นยอดค้ำประกันสินเชื่อ
นายดำริ  ขวัญสุวรรณ ผู้จัดการอาวุโส สำนักงานเขตภาคเหนือตอนบน ฝ่ายกิจการสาขา 2 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมด้วยทีมงาน เข้าพบคุณเวชยันต์  กวีนัฏธยานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มธุรกิจขนาดกลางภาคเหนือ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อหารือนโยบายการปล่อยสินเชื่อ SMEs ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของธนาคาร พร้อมทั้งกระตุ้นให้ธนาคารใช้บริการการค้ำประกันจากบสย. ในโครงการ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 8 (SMEs ทวีค่า ณ ธนาคารกรุงไทย สาขาข่วงสิงห์ จ.เชียงใหม่ ) เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้