บสย. สำนักงานเขตภาคตะวันตก ร่วมยกระดับโอทอป


บสย. สำนักงานเขตภาคตะวันตก ร่วมยกระดับโอทอป บสย. สำนักงานเขตภาคตะวันตก ร่วมยกระดับโอทอป
นางสาวกานดา น่วมดี ผู้ช่วยผู้จัดการงานปฏิบัติการสาขา สำนักงานเขตภาคตะวันตก ฝ่ายกิจการสาขา 1 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมทีมงาน ร่วมออกบูธ แนะนำโครงการค้ำประกันสินเชื่อของ บสย. แก่ผู้ประกอบการ SMEs ในกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการยกระดับโอทอปด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม (โอทอปสัญจร) พื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม จัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ โรงแรม ริเวอร์ตัน อัมพวา จ.สมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้