บสย. สำนักงานเขตภาคตะวันตก ร่วมยกระดับโอทอป


บสย. สำนักงานเขตภาคตะวันตก ร่วมยกระดับโอทอป บสย. สำนักงานเขตภาคตะวันตก ร่วมยกระดับโอทอป
นางสาวกานดา น่วมดี ผู้ช่วยผู้จัดการงานปฏิบัติการสาขา สำนักงานเขตภาคตะวันตก ฝ่ายกิจการสาขา 1 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมทีมงาน ร่วมออกบูธ แนะนำโครงการค้ำประกันสินเชื่อของ บสย. แก่ผู้ประกอบการ SMEs ในกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการยกระดับโอทอปด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม (โอทอปสัญจร) พื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม จัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ โรงแรม ริเวอร์ตัน อัมพวา จ.สมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562
  • บสย. SMEs Club
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD