บสย. สำนักงานเขตภาคเหนือตอนบน ร่วมกระตุ้นยอดค้ำประกัน “กาดฮิมน้ำ @สันทราย”


บสย. สำนักงานเขตภาคเหนือตอนบน ร่วมกระตุ้นยอดค้ำประกัน “กาดฮิมน้ำ @สันทราย” บสย. สำนักงานเขตภาคเหนือตอนบน ร่วมกระตุ้นยอดค้ำประกัน “กาดฮิมน้ำ @สันทราย”
นายเอกพร นิโรจน์ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายกิจการสาขา 2 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ให้การต้อนรับนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในพิธีเปิดงาน “นิทรรศการ การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก” ตามกลไก 3 สร้าง (1.สร้างอาชีพ/สร้างความรู้ 2.สร้างตลาด/สร้างรายได้ 3.สร้างโอกาสเข้าถึงแหล่งทุน) โดยมีทีมงานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานเขตภาคเหนือตอนบน ร่วมออกบูธให้คำปรึกษา พร้อมประชาสัมพันธ์โครงการค้ำประกันสินเชื่อ บสย.แก่ผู้ประกอบการ SMEs จังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียง ณ กาดฮิมน้ำ @ สันทราย เทศบาลสันทรายหลวง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562
  • บสย. SMEs Club
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD