บสย. สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จัดประชุมกระตุ้นยอดค้ำ


บสย. สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จัดประชุมกระตุ้นยอดค้ำ บสย. สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จัดประชุมกระตุ้นยอดค้ำ
นายมโนฑ ศรีพรมทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายกิจการสาขา 2 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมทีมงานสำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จัดกิจกรรมประชุมชี้แจงเงื่อนไขและหลักเกณฑ์การค้ำประกันสินเชื่อโครงการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs ทวีค่า (PGS8) แก่ธนาคารต่างๆ ได้แก่  ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) ในพื้นที่ จ.สกลนคร  เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์การค้ำประกันสินเชื่อของ บสย. ณ กรีนคอนเนอร์ จ.สกลนคร วันที่ 18 ตุลาคม 2562
 
  • บสย. SMEs Club
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD