บสย. สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน กระตุ้นยอดค้ำ จ.หนองคาย และ จ.เลย


บสย. สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน กระตุ้นยอดค้ำ จ.หนองคาย และ จ.เลย บสย. สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน กระตุ้นยอดค้ำ จ.หนองคาย และ จ.เลย
นายณภัทร สังมีแสง ผู้จัดการส่วนส่งเสริมธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ นายณัฐพล จันทะแจ้ง ผู้ช่วยผู้จัดการ งานปฎิบัติการสาขา สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฝ่ายกิจการสาขา2 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เข้าพบธนาคารออมสิน สาขาหนองคาย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สาขาหนองคาย สำนักธุรกิจธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาหนองคาย และ ธนาคารออมสิน สาขาเลย ธพว. สาขาเลย สำนักธุรกิจธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเลย เพื่อหารือความร่วมมือระหว่างกันและกระตุ้นยอดการค้ำประกัน ณ จ.หนองคาย และ จ.เลย เมื่อวันที่ 30-31 ตุลาคม 2562

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้