บสย. สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน กระตุ้นยอดค้ำ จ.หนองคาย และ จ.เลย


บสย. สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน กระตุ้นยอดค้ำ จ.หนองคาย และ จ.เลย บสย. สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน กระตุ้นยอดค้ำ จ.หนองคาย และ จ.เลย
นายณภัทร สังมีแสง ผู้จัดการส่วนส่งเสริมธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ นายณัฐพล จันทะแจ้ง ผู้ช่วยผู้จัดการ งานปฎิบัติการสาขา สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฝ่ายกิจการสาขา2 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เข้าพบธนาคารออมสิน สาขาหนองคาย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สาขาหนองคาย สำนักธุรกิจธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาหนองคาย และ ธนาคารออมสิน สาขาเลย ธพว. สาขาเลย สำนักธุรกิจธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเลย เพื่อหารือความร่วมมือระหว่างกันและกระตุ้นยอดการค้ำประกัน ณ จ.หนองคาย และ จ.เลย เมื่อวันที่ 30-31 ตุลาคม 2562
  • บสย. SMEs Club
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD