บสย. สำนักงานเขตภาคใต้ตอนล่าง กระตุ้นยอดค้ำ


บสย. สำนักงานเขตภาคใต้ตอนล่าง กระตุ้นยอดค้ำ บสย. สำนักงานเขตภาคใต้ตอนล่าง กระตุ้นยอดค้ำ
นายประเสริฐ กองวัฒนานุกูล ผู้จัดการเขตสำนักงานเขตภาคใต้ตอนล่าง บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เข้าพบผู้บริหารหลักของสำนักงานธุรกิจ ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) ในพื้นที่จังหวัดสงขลา ได้แก่ คุณลาริณี ปิยะณัตติพูล ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มธุรกิจขนาดกลางภาคใต้  และคุณวรรณา รัตนภิรมย์ ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารสำนักงานธุรกิจ (BCM-M) สำนักงานธุรกิจหาดใหญ่ เพื่อกระตุ้นการใช้บริการเพิ่มเติม ในโครงการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs ทวีค่า (Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 8) เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562
  • บสย. SMEs Club
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD