บสย. สำนักงานเขตภาคใต้ตอนบน ยินดีกับคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี ท่านใหม่


บสย. สำนักงานเขตภาคใต้ตอนบน ยินดีกับคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี ท่านใหม่ บสย. สำนักงานเขตภาคใต้ตอนบน ยินดีกับคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี ท่านใหม่
นายเทียบจิตต์ จ้นทรภูติผลากร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ภาคใต้ ฝ่ายกิจการสาขา 2 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และนายสุทธิเดช ช่วยคล้าย ผู้จัดการเขต สำนักงานเขตภาคใต้ตอนบน ฝ่ายกิจการสาขา 2 พร้อมทีมงาน เข้าร่วมแสดงความยินดีกับนางเพ็ญลดา สายสวัสดิ์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง คลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ สำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562
  • บสย. SMEs Club
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD