บสย. สำนักงานเขตภาคใต้ตอนบน ร่วมแสดงความยินดีกับ คลังเขต 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี


บสย. สำนักงานเขตภาคใต้ตอนบน ร่วมแสดงความยินดีกับ คลังเขต 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี บสย. สำนักงานเขตภาคใต้ตอนบน ร่วมแสดงความยินดีกับ คลังเขต 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
นายเทียบจิตต์ จ้นทรภูติผลากร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ภาคใต้ ฝ่ายกิจการสาขา 2 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และนายสุทธิเดช ช่วยคล้าย ผู้จัดการเขตสำนักงานเขตภาคใต้ตอนบน ร่วมแสดงความยินดีกับนางสุวณี สุขประวิทย์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง คลังเขต 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ สำนักงานคลังเขต 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้