บสย. สำนักงานเขตภาคใต้ตอนบน ร่วมแสดงความยินดีกับ คลังเขต 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี


บสย. สำนักงานเขตภาคใต้ตอนบน ร่วมแสดงความยินดีกับ คลังเขต 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี บสย. สำนักงานเขตภาคใต้ตอนบน ร่วมแสดงความยินดีกับ คลังเขต 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
นายเทียบจิตต์ จ้นทรภูติผลากร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ภาคใต้ ฝ่ายกิจการสาขา 2 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และนายสุทธิเดช ช่วยคล้าย ผู้จัดการเขตสำนักงานเขตภาคใต้ตอนบน ร่วมแสดงความยินดีกับนางสุวณี สุขประวิทย์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง คลังเขต 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ สำนักงานคลังเขต 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562
  • บสย. SMEs Club
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD