บสย. สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน กระตุ้นยอดค้ำประกันสินเชื่อ


บสย. สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน กระตุ้นยอดค้ำประกันสินเชื่อ บสย. สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน กระตุ้นยอดค้ำประกันสินเชื่อ
นางสาวกัณณ์พัชร ไกรศรีวรรธนะ ผู้ช่วยผู้จัดการงานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฝ่ายกิจการสาขา 2 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมทีมงาน เข้าพบผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) , ธนาคารออมสิน, ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เขตจังหวัดหนองคายและจังหวัดบึงกาฬ เพื่อหารือและกระตุ้นยอดการค้ำประกันสินเชื่อ ณ จ.หนองคายและ จ.บึงกาฬ ระหว่างวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2562
  • บสย. SMEs Club
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD