บสย. สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน กระตุ้นยอดค้ำ จ.ขอนแก่น


บสย. สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน กระตุ้นยอดค้ำ จ.ขอนแก่น บสย. สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน กระตุ้นยอดค้ำ จ.ขอนแก่น
นางสาวกัณณ์พัชร ไกรศรีวรรธนะ ผู้ช่วยผู้จัดการ งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฝ่ายกิจการสาขา2 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมทีมงาน เข้าพบ ผู้จัดการสำนักงานธุรกิจ (BCM-M) สำนักงานธุรกิจขอนแก่น ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) , ธนาคารกรุงไทย สาขาพล , ธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น และเข้าพบ ธนาคารออมสิน สาขาพล , ธนาคารออมสิน สาขาบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น เพื่อหารือความร่วมมือระหว่างกันและกระตุ้นยอดการค้ำประกัน พร้อมชี้แจงโครงการค้ำประกันของ บสย. PGS8 ณ จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2562
  • บสย. SMEs Club
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD