บสย. สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน กระตุ้นยอดค้ำ จ.ขอนแก่น


บสย. สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน กระตุ้นยอดค้ำ จ.ขอนแก่น บสย. สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน กระตุ้นยอดค้ำ จ.ขอนแก่น
นางสาวกัณณ์พัชร ไกรศรีวรรธนะ ผู้ช่วยผู้จัดการ งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฝ่ายกิจการสาขา2 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมทีมงาน เข้าพบ ผู้จัดการสำนักงานธุรกิจ (BCM-M) สำนักงานธุรกิจขอนแก่น ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) , ธนาคารกรุงไทย สาขาพล , ธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น และเข้าพบ ธนาคารออมสิน สาขาพล , ธนาคารออมสิน สาขาบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น เพื่อหารือความร่วมมือระหว่างกันและกระตุ้นยอดการค้ำประกัน พร้อมชี้แจงโครงการค้ำประกันของ บสย. PGS8 ณ จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2562

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้