บสย. สำนักงานเขตนครหลวง กระตุ้นยอดค้ำประกันโครงการ SMEs ทวีค่า (PGS8) กับสถาบันการเงินในพื้นที่


บสย. สำนักงานเขตนครหลวง กระตุ้นยอดค้ำประกันโครงการ SMEs ทวีค่า (PGS8)        กับสถาบันการเงินในพื้นที่ บสย. สำนักงานเขตนครหลวง กระตุ้นยอดค้ำประกันโครงการ SMEs ทวีค่า (PGS8)        กับสถาบันการเงินในพื้นที่
นายมนตรี ตั้งประดิษฐ์ ผู้จัดการเขต สำนักงานเขตนครหลวงทีม 1 ฝ่ายกิจการสาขา 1 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมทีมงาน เข้าชี้แจงเงื่อนไขและหลักเกณฑ์การค้ำประกันสินเชื่อโครงการ SMEs ทวีค่า (PGS8) แก่ธนาคารเป้าหมาย ได้แก่ ธนาคารออมสิน, ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน), ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าในในเงื่อนไขและหลักเกณฑ์การค้ำประกันสินเชื่อของ บสย. และกระตุ้น ให้เกิดการใช้บริการที่เพิ่มมากขึ้นในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2562 ระหว่างวันที่ 18 - 31 ตุลาคม 2562
 • บสย. SMEs Club
 • สมัครงาน
 • ค้นหาสาขา บสย.
 • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
 • สายด่วน
 • แบบฟอร์มคำขอ
 • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
 • To MD