ผช.ผอ. ฝ่ายกิจการสาขา 2 ตรวจเยี่ยมสำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1


ผช.ผอ. ฝ่ายกิจการสาขา 2 ตรวจเยี่ยมสำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ผช.ผอ. ฝ่ายกิจการสาขา 2 ตรวจเยี่ยมสำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
นายมโนฑ ศรีพรมทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายกิจการสาขา 2 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมด้วยนายณภัทร มีแสง ผู้จัดการส่วนส่งเสริมธุรกิจ สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 พร้อมรับฟังผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค รวมถึงกลยุทธ์การดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย พร้อมทั้งเข้าพบสถาบันการเงินในพื้นที่ ประกอบด้วย ธนาคารออมสิน ภาค 12 , ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานธุรกิจ (M และ L) , ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย , ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ระหว่างวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2562

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้