ผช.ผอ. ฝ่ายกิจการสาขา 2 ตรวจเยี่ยมสำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1


ผช.ผอ. ฝ่ายกิจการสาขา 2 ตรวจเยี่ยมสำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ผช.ผอ. ฝ่ายกิจการสาขา 2 ตรวจเยี่ยมสำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
นายมโนฑ ศรีพรมทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายกิจการสาขา 2 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมด้วยนายณภัทร มีแสง ผู้จัดการส่วนส่งเสริมธุรกิจ สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 พร้อมรับฟังผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค รวมถึงกลยุทธ์การดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย พร้อมทั้งเข้าพบสถาบันการเงินในพื้นที่ ประกอบด้วย ธนาคารออมสิน ภาค 12 , ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานธุรกิจ (M และ L) , ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย , ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ระหว่างวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2562
  • บสย. SMEs Club
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD