บสย. สำนักงานเขตภาคเหนือตอนบน กระตุ้นยอดค้ำ ธ.ออมสิน


บสย. สำนักงานเขตภาคเหนือตอนบน กระตุ้นยอดค้ำ ธ.ออมสิน บสย. สำนักงานเขตภาคเหนือตอนบน กระตุ้นยอดค้ำ ธ.ออมสิน
นายดำริ ขวัญสุวรรณ ผู้จัดการอาวุโส สำนักงานเขตภาคเหนือตอนบน ฝ่ายกิจการสาขา 2 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมด้วยทีมงาน เข้าพบ เรือตรีสุชาญ ภู่สุวรรณ์ ผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค 9 เพื่อหารือนโยบายการปล่อยสินเชื่อ SMEs ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของธนาคาร พร้อมทั้งกระตุ้นให้ธนาคารใช้บริการการค้ำประกันและบรรยายชี้แจงหลักเกณฑ์การค้ำประกันสินเชื่อของ บสย. ในโครงการ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 8 (SMEs ทวีค่า) ให้แก่ ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน จำนวน 6 เขต (เชียงราย , พะเยา , ลำปาง ,แพร่ ,น่าน ,ควบคมหนี้และบริหารภาค 9) และ ศูนย์ธุรกิจลูกค้า SMEs 9 ณ ห้องประชุมธนาคารออมสิน ภาค 9 เชียงราย เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562
  • บสย. SMEs Club
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD