บสย. สำนักงานเขตภาคเหนือตอนบน กระตุ้นยอดค้ำ ธ.ออมสิน


บสย. สำนักงานเขตภาคเหนือตอนบน กระตุ้นยอดค้ำ ธ.ออมสิน บสย. สำนักงานเขตภาคเหนือตอนบน กระตุ้นยอดค้ำ ธ.ออมสิน
นายดำริ ขวัญสุวรรณ ผู้จัดการอาวุโส สำนักงานเขตภาคเหนือตอนบน ฝ่ายกิจการสาขา 2 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมด้วยทีมงาน เข้าพบ เรือตรีสุชาญ ภู่สุวรรณ์ ผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค 9 เพื่อหารือนโยบายการปล่อยสินเชื่อ SMEs ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของธนาคาร พร้อมทั้งกระตุ้นให้ธนาคารใช้บริการการค้ำประกันและบรรยายชี้แจงหลักเกณฑ์การค้ำประกันสินเชื่อของ บสย. ในโครงการ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 8 (SMEs ทวีค่า) ให้แก่ ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน จำนวน 6 เขต (เชียงราย , พะเยา , ลำปาง ,แพร่ ,น่าน ,ควบคมหนี้และบริหารภาค 9) และ ศูนย์ธุรกิจลูกค้า SMEs 9 ณ ห้องประชุมธนาคารออมสิน ภาค 9 เชียงราย เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้