บสย. สำนักงานเขตภาคตะวันออก กระตุ้นยอดค้ำประกันสินเชื่อ


บสย. สำนักงานเขตภาคตะวันออก กระตุ้นยอดค้ำประกันสินเชื่อ บสย. สำนักงานเขตภาคตะวันออก กระตุ้นยอดค้ำประกันสินเชื่อ
นายกฤต สมมาศเดชสกุล ผู้จัดการอาวุโส สำนักงานเขตภาคตะวันออก ฝ่ายกิจการสาขา 1 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมทีมงาน เข้าพบสถาบันการเงินเพื่อกระตุ้นยอดค้ำประกัน ในช่วงไตรมาสสุดท้าย ในพื้นที่ จ.ชลบุรี -ฉะเชิงเทรา -สระแก้ว ประกอบด้วย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) ระหว่างวันที่ 4 - 14 พฤศจิกายน 2562
  • บสย. SMEs Club
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD