บสย. สำนักงานเขตภาคเหนือตอนบน กระตุ้นยอดค้ำประกันสินเชื่อ จ.เชียงราย จ.พะเยา


บสย. สำนักงานเขตภาคเหนือตอนบน  กระตุ้นยอดค้ำประกันสินเชื่อ จ.เชียงราย จ.พะเยา บสย. สำนักงานเขตภาคเหนือตอนบน  กระตุ้นยอดค้ำประกันสินเชื่อ จ.เชียงราย จ.พะเยา
นายดำริ ขวัญสุวรรณ ผู้จัดการอาวุโส สำนักงานเขตภาคเหนือตอนบน ฝ่ายกิจการสาขา 2 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมทีมงาน เข้าชี้แจงเงื่อนไขและหลักเกณฑ์การค้ำประกันสินเชื่อโครงการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs ทวีค่า (PGS8) แก่ธนาคารเป้าหมาย ได้แก่ ธนาคารออมสิน ศูนย์ SMEs พะเยา , ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักธุรกิจพะเยา , ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สาขาพะเยา , ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักธุรกิจเชียงราย  , ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานเขตลูกค้าธุรกิจ – เชียงราย  และ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ทีมบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าเชียงราย ทีม 6 และทีมบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าพะเยา ทีม 1 -2  เพื่อกระตุ้นยอดการค้ำประกัน และสร้างความเข้าใจในการใช้บริการ บสย. ระหว่างวันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2562
  • บสย. SMEs Club
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD