บสย. สำนักงานเขตภาคใต้ตอนบน ร่วมให้ความรู้ สู่แหล่งทุน


บสย. สำนักงานเขตภาคใต้ตอนบน ร่วมให้ความรู้ สู่แหล่งทุน บสย. สำนักงานเขตภาคใต้ตอนบน ร่วมให้ความรู้ สู่แหล่งทุน
นายสุทธิเดช ช่วยคล้าย ผู้จัดการเขต สำนักงานเขตภาคใต้ตอนบน ฝ่ายกิจการสาขา 2 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ร่วมบรรยายบทบาทหน้าที่และการค้ำประกันสินเชื่อของ บสย. พร้อมทีมงานร่วมออกบูธให้คำปรึกษาการเข้าถึงแหล่งเงินทุนแก่ผู้ประกอบการในการจัดอบรมบนความร่วมมือของเครือข่ายพันธมิตรในจังหวัดระนอง หลักสูตร "ความรู้ สู่แหล่งทุน"  จัดขึ้นโดยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สาขาระนอง ณ โรงแรมเดอะกาลล่า จังหวัดระนอง เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้