บสย. สำนักงานเขตภาคใต้ตอนบน ร่วมให้ความรู้ สู่แหล่งทุน


บสย. สำนักงานเขตภาคใต้ตอนบน ร่วมให้ความรู้ สู่แหล่งทุน บสย. สำนักงานเขตภาคใต้ตอนบน ร่วมให้ความรู้ สู่แหล่งทุน
นายสุทธิเดช ช่วยคล้าย ผู้จัดการเขต สำนักงานเขตภาคใต้ตอนบน ฝ่ายกิจการสาขา 2 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ร่วมบรรยายบทบาทหน้าที่และการค้ำประกันสินเชื่อของ บสย. พร้อมทีมงานร่วมออกบูธให้คำปรึกษาการเข้าถึงแหล่งเงินทุนแก่ผู้ประกอบการในการจัดอบรมบนความร่วมมือของเครือข่ายพันธมิตรในจังหวัดระนอง หลักสูตร "ความรู้ สู่แหล่งทุน"  จัดขึ้นโดยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สาขาระนอง ณ โรงแรมเดอะกาลล่า จังหวัดระนอง เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562
  • บสย. SMEs Club
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD