บสย. สำนักงานเขตภาคตะวันออก ออกบูธงาน \"GSB Happy Market\"


บสย. สำนักงานเขตภาคตะวันออก ออกบูธงาน \ บสย. สำนักงานเขตภาคตะวันออก ออกบูธงาน \
นายกฤต สมมาศเดชสกุล ผู้จัดการอาวุโส สำนักงานเขตภาคตะวันออก ฝ่ายกิจการสาขา 1 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมทีมงาน ร่วมออกบูธงาน \"GSB Happy Market\" เพื่อประชาสัมพันธ์-แนะนำโครงการค้ำประกันต่างๆของ บสย. และสร้างภาพลักษณ์ของ บสย.ให้เป็นที่รู้จัก แก่ผู้ประกอบการภายในตลาดจำหน่ายอาหารทะเลสดและผู้ประกอบการทั่วไป จัดโดย ธนาคารออมสิน ภาค15 ณ ตลาดประมงพื้นบ้านอ่างศิลา  อ.เมือง จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2562
  • บสย. SMEs Club
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD