บสย. สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 กระตุ้นยอดค้ำ จ.ร้อยเอ็ด


บสย. สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 กระตุ้นยอดค้ำ จ.ร้อยเอ็ด บสย. สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 กระตุ้นยอดค้ำ จ.ร้อยเอ็ด
นายรุ่งชัย  เศรษฐบดี ผู้จัดการอาวุโส สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ฝ่ายกิจการสาขา 2 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมด้วยทีมงาน เข้าพบสถาบันการเงินในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการค้ำประกัน PGS8 พร้อมทั้งกระตุ้นและผลักดันยอดค้ำประกัน ประกอบด้วย ธนาคารออมสิน ศูนย์สินเชื่อธุรกิจลูกค้า SMEs 11 ร้อยเอ็ด , ธนาคารออมสิน สาขาถนนเทวาภิบาล , ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สาขาร้อยเอ็ด , ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จ.ร้อยเอ็ด , ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เขตสินเชื่อร้อยเอ็ด  และ ธนาคารออมสิน สาขาเสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2562

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้