บสย. สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 กระตุ้นยอดค้ำ จ.ร้อยเอ็ด


บสย. สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 กระตุ้นยอดค้ำ จ.ร้อยเอ็ด บสย. สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 กระตุ้นยอดค้ำ จ.ร้อยเอ็ด
นายรุ่งชัย  เศรษฐบดี ผู้จัดการอาวุโส สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ฝ่ายกิจการสาขา 2 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมด้วยทีมงาน เข้าพบสถาบันการเงินในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการค้ำประกัน PGS8 พร้อมทั้งกระตุ้นและผลักดันยอดค้ำประกัน ประกอบด้วย ธนาคารออมสิน ศูนย์สินเชื่อธุรกิจลูกค้า SMEs 11 ร้อยเอ็ด , ธนาคารออมสิน สาขาถนนเทวาภิบาล , ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สาขาร้อยเอ็ด , ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จ.ร้อยเอ็ด , ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เขตสินเชื่อร้อยเอ็ด  และ ธนาคารออมสิน สาขาเสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2562
  • บสย. SMEs Club
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD