บสย. สำนักงานเขตภาคเหนือตอนล่าง กระตุ้นยอดค้ำ จ.นครสวรรค์


บสย. สำนักงานเขตภาคเหนือตอนล่าง กระตุ้นยอดค้ำ จ.นครสวรรค์ บสย. สำนักงานเขตภาคเหนือตอนล่าง กระตุ้นยอดค้ำ จ.นครสวรรค์
นายชูศักดิ์ นันทสุวรรณ ผู้จัดการอาวุโส สำนักงานเขตภาคเหนือตอนล่าง ฝ่ายกิจการสาขา 2 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมทีมงาน บรรยายโครงการค้ำประกันสินเชื่อของ บสย. แก่ ผู้ช่วยผู้จัดการด้านสินเชื่อและเจ้าหน้าที่สินเชื่อธนาคารออมสิน สำนักงานเขตนครสวรรค์ ณ โรงแรมพาราดิโซ จ.นครสวรรค์ และประชุมร่วมกับทีมผู้จัดการสาขา ธนาคารกรุงไทยสำนักงานเขตนครสวรรค์ เพื่อกระตุ้นยอดรค้ำประกัน สร้างความเข้าใจในหลักเกณฑ์โครงการ PGS8 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562
                                                           
  • บสย. SMEs Club
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD