บสย. สำนักงานเขตภาคเหนือตอนล่าง กระตุ้นยอดค้ำ จ.นครสวรรค์


บสย. สำนักงานเขตภาคเหนือตอนล่าง กระตุ้นยอดค้ำ จ.นครสวรรค์ บสย. สำนักงานเขตภาคเหนือตอนล่าง กระตุ้นยอดค้ำ จ.นครสวรรค์
นายชูศักดิ์ นันทสุวรรณ ผู้จัดการอาวุโส สำนักงานเขตภาคเหนือตอนล่าง ฝ่ายกิจการสาขา 2 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมทีมงาน บรรยายโครงการค้ำประกันสินเชื่อของ บสย. แก่ ผู้ช่วยผู้จัดการด้านสินเชื่อและเจ้าหน้าที่สินเชื่อธนาคารออมสิน สำนักงานเขตนครสวรรค์ ณ โรงแรมพาราดิโซ จ.นครสวรรค์ และประชุมร่วมกับทีมผู้จัดการสาขา ธนาคารกรุงไทยสำนักงานเขตนครสวรรค์ เพื่อกระตุ้นยอดรค้ำประกัน สร้างความเข้าใจในหลักเกณฑ์โครงการ PGS8 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562
                                                           

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้