บสย. ร่วมประชุมระดับนานาชาติ ณ กรุงโซล


บสย. ร่วมประชุมระดับนานาชาติ  ณ กรุงโซล บสย. ร่วมประชุมระดับนานาชาติ  ณ กรุงโซล
นายจตุฤทธิ์ จันทรกานต์ รองผู้จัดการทั่วไป สายงานบริหารสินทรัพย์ พร้อมด้วย นางวลัยลักษณ์ จิตรประวัติ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากระบวนการและประสิทธิภาพ  บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)  เข้าร่วมประชุมระดับนานาชาติ The 6th International Financial Cooperation Forum (IFCF) ภายใต้หัวข้อ “Embracing Digital Transformation: The Future of the Financial Industry”  ร่วมกับ27 สถาบันการเงิน จาก 15 ประเทศทั่วโลก  จัดโดยสถาบัน Council on International Financial Cooperation (CIFC) และ สถาบัน Financial Services Commission of Korea  ระหว่าง วันที่ 8-12 ธันวาคม 2562  ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี เพื่อนำไปสู่การเสริมสร้างความสัมพันธ์และสร้างความร่วมมือทางการเงินในระดับนานาชาติ
            โดยนายจตุฤทธิ์ จันทรกานต์ ได้ขึ้นเวทีแสดงวิสัยทัศน์ พันธกิจ บทบาทและผลสำเร็จด้านการ              ค้ำประกันสินเชื่อของ บสย. ในการช่วยผู้ประกอบการ SMEs ไทย เข้าถึงแหล่งเงินทุน รวมถึงแนวทางการร่วมมือกับสถาบันต่างประเทศในการช่วยผู้ประกอบการ SMEs โดยได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ทางการเงินกับผู้เข้าร่วมประชุม ผ่านเวทีการประชุมในครั้งนี้ด้วย

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ