บสย. รักษ์โลก “พกถุงผ้า ใส่ยา กลับบ้าน” มอบ รพ.จุฬาภรณ์ หนุน ลดพลาสติก


บสย. รักษ์โลก “พกถุงผ้า ใส่ยา กลับบ้าน”   มอบ รพ.จุฬาภรณ์ หนุน ลดพลาสติก บสย. รักษ์โลก “พกถุงผ้า ใส่ยา กลับบ้าน”   มอบ รพ.จุฬาภรณ์ หนุน ลดพลาสติก
นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)  ผู้แทน ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป นำถุงผ้า จำนวน  500 ใบ มอบให้โรงพยาบาลจุฬาภรณ์  แจ้งวัฒนะ โดยได้รับเกียรติจาก นางมาริษา สมบัติบูรณ์ ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬา เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562  ณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์   เพื่อใช้ในกิจการโรงพยาบาลซึ่งจะแจกให้กับผู้ป่วยที่เข้ารับบริการทางการแพทย์ที่ไม่มีถุงผ้าใส่ยา   
                ทั้งนี้โครงการลดโลกร้อน “พกถุงผ้า ใส่ยา กลับบ้าน” ของ บสย. เป็นหนึ่งการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ CSR ด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลและร่วมเป็นส่วนหนึ่งสนับสนุนการลดใช้พลาสติก  โดยโรงพยาบาลทั่วประเทศ ได้ประกาศงดใช้ถุงพลาสติก ในการใส่ยา ตั้งแต่ปี 2563 นี้เป็นต้นไป 
 

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ