บสย. พร้อมลุย มาตรการ “ต่อเติม เสริมทุน SMEs สร้างไทย”


บสย. พร้อมลุย มาตรการ “ต่อเติม เสริมทุน SMEs  สร้างไทย” บสย. พร้อมลุย มาตรการ “ต่อเติม เสริมทุน SMEs  สร้างไทย”
บสย. พร้อมเดินหน้า มาตราการ “ต่อเติม เสริมทุน SMEs สร้างไทย” ผ่านโครงการค้ำประกันสินเชื่อ บสย. SMEs สร้างไทย ร่วมปลดล็อค เติมเงินทุนสู่ระบบ 180,000 ล้านบาท ต่อลมหายใจช่วย SMEs 142,000 ราย พร้อมปรับเงื่อนไขการค้ำประกัน

            ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ บสย.พร้อมดำเนินการมาตรการการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs  ภายหลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อ 7 ม.ค. 2563 มีมติเห็นชอบมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs โดยให้ บสย. เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ช่วยผู้ประกอบการ SMEs เข้าถึงสินเชื่อให้มากขึ้น 

                ทั้งนี้ภายใต้มาตรการ “ต่อเติม เสริมทุน SMEs สร้างไทย”  บสย. จะมุ่งเน้น การส่งเสริม สนับสนุน ปลดล็อก และเติมทุน เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการ SMEs  ก้าวข้ามความผันผวนทางเศรษฐกิจ โดย บสย. ได้ปรับเงื่อนไขการค้ำประกัน เพื่อให้สถาบันการเงินได้เร่งปล่อยสินเชื่อเพิ่มสภาพคล่องให้ SMEs  ได้คล่องตัวขึ้น ผ่านโครงการค้ำประกันสินเชื่อ บสย. รวมถึงการขยายระยะเวลาการค้ำประกันสินเชื่อในโครงการเดิม (โครงการค้ำประกันสินเชื่อ PGS ระยะที่ 5 - ระยะที่ 7) ออกไปอีก 5 ปี  โดยได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs  2 กลุ่ม ได้แก่
                1.กลุ่มผู้ประกอบการที่กำลังประสบปัญหาการเข้าถึงสินเชื่อ  ประกอบด้วย
                 -โครงการค้ำประกัน บสย. SMEs สร้างไทย วงเงินค้ำประกันสินเชื่อ 60,000 ล้านบาท ช่วยผู้ประกอบการ   จำนวน 84,000 ราย ค้ำประกันสูงสุด 10 ปี โดยฟรีค่าธรรมเนียมค้ำประกัน 2 ปี
                 - ขยายระยะเวลาการค้ำประกัน โครงการ PGS ระยะที่ 5, ระยะที่ 6 และระยะที่ 7 ไปอีก 5 ปี ช่วยผู้ประกอบการ SMEs  28,000 ราย โดยยังได้รับวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน กว่า 70,000 ล้านบาท
                2. กลุ่มผู้ประกอบการต้องการเสริมสภาพคล่อง (ภายใต้โครงการค้ำประกันสินเชื่อ PGS8) ประกอบด้วย
                 -โครงการค้ำประกันสินเชื่อ “บสย. D ยกกำลังสาม” ( บสย. D3 ) จำนวน 10,000 ล้านบาท ระยะเวลาค้ำ   ประกันสูงสุด 10 ปี ช่วยผู้ประกอบการ SMEs กว่า 10,000 ราย
                -โครงการค้ำประกันอื่นๆ ภายใต้โครงการ PGS8 จำนวน 40,000 ล้านบาท เวลาสูงสุด 10 ปี ช่วย ผู้ประกอบการ SMEs จำนวน 20,000 ราย

                ทั้งนี้ มติครม.เห็นชอบให้ บสย. สามารถขยายขอบข่ายการค้ำประกันสินเชื่อให้ครอบคลุมธุรกรรม เช่า ซื้อลิสซิ่งและแฟคเตอริ่ง และ โครงการ Direct Guarantee หรือ DG สนับสนุนผู้ประกอบการกลุ่มที่มีศักยภาพ วงเงินค้ำประกัน 5,000 ล้านบาท ค้ำประกันสินเชื่อต่อรายไม่เกิน 10 ล้านบาทรวมทุกสถาบันการเงิน โดย บสย.เป็นผู้กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมค้ำประกันตามระดับความเสี่ยงของลูกค้า (Risk Based Pricing) ระยะเวลาค้ำประกันไม่เกิน 10 ปี โดย บสย.จะเริ่มดำเนินการทันทีเพื่อขยายโอกาสการให้ความช่วยเหลือไปยังกลุ่มผู้ประกอบการให้มากที่สุด 
                “มาตรการเหล่านี้เป็นมาตรการเร่งด่วน ที่ บสย. ให้ความสำคัญและพร้อมดำเนินการทันที  ซึ่ง มั่นใจว่าจะช่วยเสริมสภาพคล่องสู่ภาคธุรกิจ ปลดล๊อกให้ผู้ประกอบการ SMEs โดยปรับเงื่อนไขที่ยืดหยุ่นขึ้นให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป และยังช่วยเหลือผู้ประกอบการไม่ให้ถูกฟ้องดำเนินคดีอีกด้วย" ดร.รักษ์ กล่าว

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้