บสย. เชิญ 19 ธนาคาร ชี้แจงโครงการค้ำฯ MOU 30 ม.ค. ลุย “ต่อเติม เสริมทุน SMEs สร้างไทย”


บสย. เชิญ 19 ธนาคาร ชี้แจงโครงการค้ำฯ MOU 30 ม.ค.  ลุย “ต่อเติม เสริมทุน SMEs สร้างไทย” บสย. เชิญ 19 ธนาคาร ชี้แจงโครงการค้ำฯ MOU 30 ม.ค.  ลุย “ต่อเติม เสริมทุน SMEs สร้างไทย”
ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง  เชิญผู้แทนจากสถาบันการเงิน 19 แห่ง และผู้แทนสมาคมธนาคารไทย ประชุมชี้แจงรายละเอียด เกี่ยวกับมาตรการ ต่อเติม เสริมทุน SMEs สร้างไทย ภายใต้หลักเกณฑ์ใหม่ ในโครงการค้ำประกันสินเชื่อ PGS 8   และ โครงการขยายระยะเวลาในโครงการค้ำประกันสินเชื่อ PGS 5 – 7 ออกไปอีก 5 ปี เพื่อร่วมกันช่วยผู้ประกอบการ SMEs ที่กำลังมีความเสี่ยงและเริ่มขาดสภาพคล่องให้สามารถเข้าถึงสินเชื่อ และดำเนินธุรกิจได้ต่อไป  โดย บสย. ยกเว้นค่าธรรมเนียม 2 ปี  รวมถึงแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของลูกค้าร่วมกันระหว่าง บสย.และธนาคาร  เมื่อ 23 มกราคม 2563   ณ ห้อง Ballroom 1 ชั้น 5 โรงแรม เอส 31 สุขุมวิท ทั้งนี้  บสย. กำหนดให้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง บสย. และธนาคารพันธมิตร ในวันที่ 30 มกราคม 2563  
 
 
  • บสย. SMEs Club
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD