บสย. ประชุมขับเคลื่อนเยียวยา โควิด-19


บสย. ประชุมขับเคลื่อนเยียวยา โควิด-19 บสย. ประชุมขับเคลื่อนเยียวยา โควิด-19
ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมด้วย นางดุสิดา ทัพวงษ์ รองผู้จัดการทั่วไป สายงานกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์ นายกิตติพงษ์ บุรณศิริ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝายพัฒนาและบริหารผลิตภัณฑ์ เข้าร่วมประชุมหารือกับ คณะอนุกรรมาธิการด้านการเงิน วุฒิสภา โดยมี นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล ประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านการเงิน เป็นประธานในการประชุม ร่วมกับ ผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ตัวแทนธนาคารออมสิน และธนาคาร พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย เพื่อร่วมกันวางแนวทางและมาตรการเยียวยาผลกระทบธุรกิจด้านการท่องเที่ยว หลังจากได้รับการร้องขอความช่วยเหลือจากผู้ประกอบการ SMEs ภาคท่องเที่ยว ถึงผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจจากการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ซึ่งขณะนี้ ส่งผลกระทบต่อรายได้ทางเศรษฐกิจกว่า 3 แสนล้านบาท โดยผลการหารือร่วมกันกับ ธนาคารออมสิน และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย เพื่อเตรียมวงเงินปล่อยสินเชื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ และ บสย.ยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมค้ำประกันสินเชื่อ 2 ปี ณ ห้องประชุม 2303 อาคารสุขประพฤติ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

ทั้งนี้ในส่วนของคณะอนุกรรมาธิการได้มีการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ที่อาคารรัฐสภาเกี่ยวกับมาตรการความช่วยเหลือของภาครัฐภายหลังการประชุม

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้