บสย. ประกาศใช้ Work from Home เริ่มวันนี้ – 30 เมษายน รับ COVID-19 พร้อมเดินหน้ามาตรการรับมือ พรก.ฉุกเฉิน


บสย. ประกาศใช้  Work from Home เริ่มวันนี้ – 30 เมษายน รับ COVID-19  พร้อมเดินหน้ามาตรการรับมือ พรก.ฉุกเฉิน บสย. ประกาศใช้  Work from Home เริ่มวันนี้ – 30 เมษายน รับ COVID-19  พร้อมเดินหน้ามาตรการรับมือ พรก.ฉุกเฉิน
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ประกาศใช้มาตรการ Work from Home วันนี้  รับสถานการณ์ COVID-19 ยกระดับความปลอดภัยพนักงาน  พร้อมมาตรการรับ พรก.ฉุกเฉิน  
                ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เปิดเผยว่า  บสย.ได้ประกาศใช้มาตรการปฎิบัติงานจากที่บ้าน  Work from Home วันนี้  รับสถานการณ์ COVID-19   ตามมาตรการด้านความปลอดภัย ลดการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19   เพื่อลดความแออัดในที่ทำงาน  ทิ้งระยะห่าง 1-2 เมตร ตามแผนการบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP)  และให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ”  โดยมาตรการ Work from Home ของ บสย. เริ่มตั้งแต่ 25 มีนาคม – 30 เมษายน 2563 ภายใต้แนวทางปฎิบัติงานดังนี้
                1. ให้พนักงาน บสย. ที่ปฎิบัติงาน ณ  สำนักงานใหญ่ บสย. อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  ในสัดส่วน 75% ปฎิบัติงานจากที่บ้าน   Work from Home โดยกำหนดให้เป็นวัน -เวลาทำงานปกติ ผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์  ในกรณีมีสถานการณ์ฉุกเฉิน สามารถกลับเข้ามาปฎิบัติงาน ณ สำนักงานใหญ่ได้ทันที ภายในระยะเวลาไม่เกิน 90 นาที
                2. ให้พนักงาน บสย. ที่ประจำสำนักงานเขต ในภูมิภาค ประจำการ  สาขาละ  2 คน  
                3. ให้พนักงาน บสย.ที่  Work from Home งดการเดินทางไปต่างจังหวัด 
                4. ให้พนักงาน บสย. ที่มีความประสงค์จะลาป่วย ลากิจ และ ลาพักร้อน ส่งใบลาและอนุมัติการลาได้ทางอีเมล์
                โดยมาตรการ Work from Home ประกาศใช้กับพนักงานทุกระดับ ยกเว้น ผู้บริหารระดับสูง และ
ผู้อำนวยการ
                ทั้งนี้ บสย.ได้เตรียมแผนการบริหารความต่อเนื่อง รับมือสถานการณ์กรณี การประกาศปิดที่ทำการ บสย.สำนักงานใหญ่  และ การประกาศใช้ พรก.ฉุกเฉิน ที่จะมีการประกาศในวันที่ 26 มีนาคม 2563  

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้