ขอเชิญผู้ประกอบการ SMEs ร่วมตอบแบบสอบถาม เพื่อวางแผนการช่วยเหลือในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19"


ขอเชิญผู้ประกอบการ SMEs ร่วมตอบแบบสอบถาม  เพื่อวางแผนการช่วยเหลือในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ขอเชิญผู้ประกอบการ SMEs ร่วมตอบแบบสอบถาม  เพื่อวางแผนการช่วยเหลือในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19
เมื่อสถานการณ์ COVID - 19 ทำให้ SMEs ประสบปัญหาแต่ความช่วยเหลือยังมาไม่ถึงหรือบางแนวทางไม่ใช่สิ่งที่ต้องการ
แล้วอะไรล่ะ ? คือสิ่งที่ท่านต้องการ  และจะขอรับความช่วยเหลือจากมาตรการที่มีอยู่อย่างไร...SMI เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยท่านได้
 
สถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต (SMI) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ได้จัดทำ “ แบบสอบถามผู้ประกอบการ SMEs เพื่อวางแผนการช่วยเหลือในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID - 19 และความช่วยเหลือหลังสถานการณ์คลี่คลาย ”
พร้อมทั้งรวบมาตราการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ภาครัฐมีให้
ทุกท่านสามารถดูมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการจัด และทำแบบสอบถามได้เลยที่นี่
https://bit.ly/2X1S9qJ

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้