BEDO IP Catalogue 2019 รวมผลงานที่ได้รับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของ สพภ.


BEDO IP Catalogue 2019  รวมผลงานที่ได้รับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของ สพภ. BEDO IP Catalogue 2019  รวมผลงานที่ได้รับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของ สพภ.
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ สพภ.
ได้จัดทำ BEDO IP Catalogue 2019  รวมผลงานที่ได้รับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของ สพภ.
 
ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลด
ได้จาก Link นี้  https://www.bedo.or.th/bedo/IP/2019/ 
 

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้