บสย. รับรางวัลองค์กรโปร่งใส


บสย. รับรางวัลองค์กรโปร่งใส บสย. รับรางวัลองค์กรโปร่งใส
ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รับรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 9 (NACC Integrity Awards) จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จากการตัดสินโดยคณะอนุกรรมการดำเนินงานและพิจารณามอบรางวัลองค์กรโปร่งใส ปี 2562 โดยได้รับเกียรติจาก พลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. เป็นผู้มอบโล่รางวัล และ พลเอก บุณยวัจน์ เครือหงส์ กรรมการ ป.ป.ช. เป็นผู้มอบประกาศนียบัตร ณ สำนักงาน ป.ป.ช. เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563

“นับเป็นรางวัลอันทรงเกียรติ สะท้อนความมุ่งมั่น ทุ่มเท ยึดมั่น ในหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ถูกต้องมีจริยธรรม เป็นไปตามกรอบ และแนวทางการบริหารองค์กร ที่ได้รับมอบนโยบายจาก คณะกรรมการ บสย. ตลอดจนความร่วมมือร่วมใจจากผู้บริหาร และเพื่อนพนักงาน ที่ร่วมกันปฎิบัติอย่างเคร่งครัดจนเป็นที่ประจักษ์ โดย บสย. ได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 8 และ ในครั้งที่ 9 สามารถคว้ารางวัลองค์กรโปร่งใส รางวัลนี้จะเป็นบรรทัดฐานใหม่ให้ คณะผู้บริหาร และพนักงาน บสย. ในการดำรงไว้ซึ่ง คุณค่าแห่งองค์กรโปร่งใสและนับเป็นเกียรติประวัติอันสูงสุด”

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้