บสย. ร่วมหารือ สภาหอการค้าไทย เร่งฟื้นฟู SMEs


บสย. ร่วมหารือ สภาหอการค้าไทย เร่งฟื้นฟู SMEs บสย. ร่วมหารือ สภาหอการค้าไทย เร่งฟื้นฟู SMEs
ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมด้วยนายวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการทั่วไปอาวุโส สายงานบริหารช่องทางและพัฒนาผู้ประกอบการ บสย. ประชุมหารือร่วมกับคุณสนั่น อังอุบลกุล รองประธานกรรมการ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย คุณจาตุรงค์ จันทรังษ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกำกับสถาบันการเงิน 1 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ดร.วีรพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และผู้บริหารระดับสูงจากสถาบันการเงิน ภาครัฐและเอกชน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แนวทางการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ที่เป็นแหล่งจ้างงานสำคัญของเศรษฐกิจไทย ให้สามารถเข้าถึงสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 เพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs สามารถฟื้นจากสภาวะทางเศรษฐกิจในปัจจุบันและกลับมาดำเนินธุรกิจอย่างเต็มประสิทธิภาพ โดย บสย. ได้เชิญชวนให้ธนาคารปล่อยสินเชื่อ และ มี บสย. ช่วยค้ำประกัน ร่วมกันช่วยผู้ประกอบการ SMEs ฝ่าวิกฤต ณ ห้อง Activity Hall ชั้น 1 อาคารบรรเจิดชลวิจารณ์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563
 

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้