บสย. ร่วมงานบางกอกโพสต์ ฟอรั่ม 2020 รัฐบาลห่วงใยเศรษฐกิจฐานราก


บสย. ร่วมงานบางกอกโพสต์ ฟอรั่ม 2020 รัฐบาลห่วงใยเศรษฐกิจฐานราก บสย. ร่วมงานบางกอกโพสต์ ฟอรั่ม 2020 รัฐบาลห่วงใยเศรษฐกิจฐานราก
ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข รองผู้จัดการทั่วไป สายงานสนับสนุน ร่วมกิจกรรมครบรอบ 74 ปี หนังสือพิมพ์ บางกอกโพสต์ ในงาน “บางกอกโพสต์ ฟอรั่ม 2020” พร้อมฟังปาฐกถา พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี หัวข้อ ”พลิกฟื้นประเทศไทย:ก้าวต่อไปอย่างมั่นคง” Thailand Rebounds : Policy In The New normal เน้นย้ำให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ท่ามกลางสถานการณ์ COVID-19 ซึ่งขณะนี้ทั่วโลกกำลังประสบปัญหาเศรษฐกิจอย่างหนัก แต่ประเทศไทยยังมีการขยายตัวดีกว่าแต่จะดีกว่านี้ ต้องช่วยกันลดความขัดแย้ง และสร้างเสถียรภาพ ส่วนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ผ่านมารัฐบาลได้ช่วยประชาชนอย่างต่อเนื่อง หลายมาตรการ พักเงินต้น พักชำระหนี้ เพื่อลดปัญหา “หนี้ครัวเรือน” ช่วยลดค่าใช้จ่าย ค่าน้ำ ค่าไฟ ภาคประชาชน แต่ละมาตรการก็จะคำนึงถึงว่าทำอย่างไร ให้เกิดความเป็นธรรม ความเท่าเทียม ในด้านการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ขณะนี้ต้องคิดทบทวน เพื่อปรับปรุงและแก้ไข การพึ่งพาการส่งออก ต้องคิดใหม่ทำใหม่ ต้องขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและรัฐบาลให้ความสำคัญ เร่งส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SMEs ให้เข้าถึงเทคโนโลยี และการค้าขายออนไลน์ ขับเคลื่อนเรื่องการท่องเที่ยว กระตุ้นและรณรงค์การท่องเที่ยวเพื่อรักษาการจ้างงาน รวมถึงการฟื้นฟูผู้ประกอบการ SMEs สิ่งเหล่านี้ สื่อมวลชนคือกลไกสำคัญในการสร้างการรับรู้ ให้ประชาชนเข้าใจ ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้